page_banner

NOVINKY

Pracovný princíp práškových nástrojov

Thepráškový nástrojje tiež známy ako anastreľovacia pištoľ, alebo aklincovačka, je aupevňovací nástrojktorá využíva prázdne nábojnice, plyn alebo stlačený vzduch ako zdroje energie na zatĺkanie klincov do stavebných konštrukcií.Princíp činnosti nastreľovacej pištole je primárne založený na energii uvoľnenej zo spaľovania strelného prachu, ktorá priamo pôsobí na klinec a vyháňa ho vysokou rýchlosťou (približne 500 metrov za sekundu) z valca klinca, aby sa dosiahlo upevnenie.Nastreľovacia pištoľ je široko používaná v stavebníctve a drevospracujúcom priemysle vďaka svojmu samostatnému zdroju energie, rýchlej prevádzke, krátkej dobe výstavby, spoľahlivému výkonu a bezpečnostným výhodám.

Princíp činnosti práškových nástrojov1

Konštrukcia nastreľovacej pištole zahŕňa hlavne komponenty, ako je piest, zostava komory, úderník, pružina úderníka, hlaveň pištole a puzdro tela pištole.Ľahké nastreľovacie pištole môžu mať tiež poloautomatický mechanizmus návratu piestu a poloautomatický mechanizmus vyhadzovania nábojnice, zatiaľ čo poloautomatické nastreľovacie pištole majú poloautomatické podávacie mechanizmy.Pri použití nastreľovacej pištole je potrebné načítať vybranéhnacie čapydo valca na nechty naložtenapájacie kazetydo komory, umiestnite nastreľovaciu pištoľ vertikálne k pracovnej ploche a potom stlačte spúšť, aby ste vystrelili.Je dôležité nezaťažovať napájacie kazety pred alebo po použití, počas výmeny dielov alebo pri odpájaní nastreľovacej pištole.

Princíp činnosti práškových nástrojov2

Existujú aj iné upevňovacie nástroje, ako napríklad elektrické klincovačky.Elektrická nastreľovacia pištoľ využíva konštrukciu zrýchľovacej cievky a dráhy úderníka na efektívne zníženie trenia počas pohybu úderníka, zníženie tvorby tepla a predĺženie životnosti.Princíp činnosti spočíva v ovládaní spínača na ovládanie elektrickej nastreľovacej pištole.Telo úderníka je vybavené aspoň dvoma radmi valčekov.Vonkajšie obrysy valčekov sú vyššie ako vonkajší povrch úderníka, čo umožňuje týmto valčekom otáčať sa okolo ich osi otáčania, čím sa účinne znižuje trenie počas pohybu úderníka.

Princíp činnosti práškových nástrojov3

Princíp činnosti nastreľovacej pištole možno zhrnúť do nasledujúcich krokov:

Nabíjanie: Vložte vybrané hnacie kolíky do hlavne pištole a nabite náboje do komory.

Streľba: Nastreľovaciu pištoľ pevne a zvisle pritlačte k pracovnej ploche a stlačením spúšte vystrieľajte.

Prenos sily: Energia uvoľnená horiacim strelným prachom pôsobí priamo na klinec a posúva hnacie čapy dopredu.

Pribíjanie: Čapy sú vytláčané z hlavne pištole vysokou rýchlosťou, aby sa dosiahli upevňovacie účely.

Princíp činnosti práškových nástrojov4

Suma sumárum, nastreľovacie pištole využívajú energiu uvoľnenú spaľovaním pušného prachu alebo pohon elektromotora na zatĺkanie klincov do stavebných konštrukcií.


Čas odoslania: 24. mája 2024